Dostawa i koszty wysyłkiProdukty dostarczamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub transportem własnym.

W promieniu 50 km od naszych salonów transport wyceniany jest indywidualnie. Wysyłka firmą kurierską Schenker.

W chwili odbioru przesyłki Kupujący ma obowiązek sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności kuriera (jest to możliwe po podpisaniu listu przewozowego). W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki (rys, wgnieceń,pęknięć,zalań,zgnieceń narożnków)lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, poprawnie spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Następnie czytelnie podpisany protokół należy przesłać do firmy INGA24.pl. Tylko protokół szkody wypełniony przy odbiorze będzie podstawą do dalszej reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce ,powstałych w transporcie.

Kupujący ponadto zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z firmą INGA, nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu doręczenia przesyłki jeśli stwierdzi uszkodzenie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych i innych zastrzeżeń opisanych powyżej rozpatrywane będą tylko na podstawie pisemnego protokołu sporządzonego w momencie odbioru przesyłki i potwierdzonego podpisem przedstawiciela firmy kurierskiej. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje u odbiorcy przesyłki.Na podstawie K.C. Art.545 § 2

Dysponujemy również własnym transportem.